Així plantejem els projectes...

Abans de començar a treballar ens agrada conèixer el més possible el negoci del nostre client. Anem a conèixer el client i el local per assegurar-nos de que entenem el que vol el client. En aquest punt planifiquem tot el projecte per establir clarament tots els punts a desenvolupar: nom, imatge, estil, continguts i funcionalitats. La part més important de la planificació és determinar l'objectiu del projecte i les fites que es volen assolir. Tot el procés es consensua amb el client i es documenta per no deixar res a l'atzar.

Planificació

  1. Objectiu
  2. Identitat
  3. Continguts
  4. Disseny

Desenvolupament

  1. Estructura
  2. Continguts
  3. Idiomes
  4. Depuració

... i aquests són els resultats.